Kokonaisvaltaista muuttopalvelua

Hämeen Laatumuutot Oy - Kokonaisvaltaista muuttopalveluaKaiken yritystoimintamme perusajatus on aito asiakaslähtöisyys ja asiakkaan tarpeiden huomioiminen kaikissa yhteistoiminnan vaiheissa. Tämä näkyy muun muassa asiakasyrityksen tai -yhteisön tarpeiden mukaan joustavilla työskentelyajankohdilla ja -menetelmillä. Kullakin asiakasyrityksellä tai -yhteisöllä on oman erityisalansa ja sen toimintaideologian mukaisesti omat yksilölliset tarpeensa myös muuttopalveluissa. Tämän vuoksi kunkin asiakkaan muuttopalvelutapahtuma muokataan kulloisenkin tarpeen ja aikataulun mukaan.

Toimintaideologiassamme kokonaisvaltainen muuttopalvelu sisältää kaikki mahdolliset palvelut, joita tilaaja tarvitsee tai voi tarvita tilamuutosten eri vaiheissa. Me myös kykenemme tarjoamaan kaikkia muuttopalveluihin liittyviä osapalveluita, joiden yhdistelmistä muodostuu asiakkaan tarpeiden mukainen kokonaisvaltainen muuttopalvelutapahtuma.

Siihen voi kuulua esimerkiksi

 • muuttotarpeen määrittelyn suunnittelua tai suunnittelutukea
 • tilasuunnittelua tai tukea tilasuunnittelussa
 • perinteisiä muuttopalveluita (kalusteiden ja pakatun irtaimiston muuttaminen tai siirtäminen suojattuna tilaajan osoittamille paikoille)
 • irtaimiston pakkaus- ja poispakkauspalveluita
 • siivouspalveluita
 • kalusteasennuksia ja kalustehuoltotoimia
 • kalusteiden ja muun irtaimiston kierrätyspalveluista
 • laitteiden toimintakunnon tarkastuksia ja huoltotoimia
 • muuttolaatikko- ja pakkausmateriaalipalveluita
 • erikoislaitteiden ja -esineiden muuttopalveluita
 • taide-ja muut arvoesineet
 • terveydenhuollon laitteet ja kalusteet
 • monitoimilaitteet
 • erikoisraskaat esineet
 • varastointipalveluita sekä
 • muita kuljetuspalveluita.